Dokumenty ke stažení

Strategický dokument MAP III
Strategický rámec MAP do roku 2025
Strategický rámec priorit MAP včetně investičních priorit
Organizační struktura MAP III
2. aktualizace Dokumentu MAP