Kalendář akcí 2021

Celoroční akce 2021

Externí mentoring pro vedoucí pracovníky škol (ZŠ i MŠ)

únor – prosinec 2021

Externí mentoring pro pedagogické pracovníky škol (ZŠ i MŠ)

březen – prosinec 2021

Květen 2021

Jak rozvíjet talent – pro pedagogy část 2

26.5.2021 od 13:30 – 16:00

Místo konání: on-line

Jak rozpoznat talent svých dětí a dále s ním pracovat? - pro rodiče

24.5.2021 od 17:00 – 19:00

Místo konání: on-line

Jak rozvíjet talent – pro pedagogy část 1

24.5.2021 od 13:30 – 16:00

Místo konání: on-line

Duben 2021

Komunikační pojetí v integrované výuce

19.4. od 14:00 hod

Místo konání: on-line

Jan na globální témata ve výuce? – workshop, sdílení dobré praxe pro pedagogy 2. stupně

13.4.2021 od 13:30- 16:30

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrou proti izolaci - ZŠ Heyrovského - 7.C

9.4.2021 od 8.00 hod.

Místo konání: on-line

Děti a on-line závislosti - pro metodiky prevence na školách

8.4.2021 od 13.00 – 16:00

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrou proti izolaci - ZŠ Komenium – 8.A

7.4. 2021 od 10.00 hod.

Místo konání: on-line

Březen 2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Outsider aneb jak z toho ven - ZŠ Koménium - 6.A

31.3.2021 od 8.00 hod

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Svatoplukova - 4.B

30.3.2021 od 8.00 hod.

Místo konání: on-line

Děti a on-line závislosti - pro rodiče

30.3.2021 od 16.00 – 18:00

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrou proti izolaci - ZŠ Svatoplukova – 6.B

29.3.2021 od 10.00

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Outsider aneb jak z toho ven - ZŠ Komenium – 7.A

29.3.2021 od 8.00

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Koménium - 5.A

29.3.2021 od 10.00

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Svatoplukova - 4.A

26.3.2021 od 10.15 hod.

Místo konání: on-line

Rozvoj čtenářských strategií u žáků 1. stupně ZŠ

25.3. od 14:00 hod

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Svatoplukova - 5.A a ZŠ Koménium - 4.B

25.3.2021 od 8.00 hod. a od 10.00 hod

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Outsider aneb jak z toho ven - ZŠ Svatoplukova – 7. tř.

22.3.2021 od 8.00 hod.

Místo konání: on-line

Pracovní skupina financování

22.3.2021 od 13:00

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrou proti izolaci - ZŠ Koménium – 8.B

19.3.2021 od 10.00 hod.

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrou proti izolaci - ZŠ Nedvědova - 6.B

15.3.2021 od 8.00 hod.

Místo konání: on-line

Poezie v literární výchově

11.3. od 14:00 hod

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Gagarinova, Droždín - 4. a 5. třída

11.3.2021 od 8.00 a 10.00 hod.

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Nedvědova - 5.B

10.3.2021 od 8.00 hod

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Bystročice - 3.-5.třída

9.3.2021 od 8.00 hod.

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrou proti izolaci - ZŠ Nedvědova - 6.A a 6.C

8.3.2021 od 8.00 a od 11.00 hod.

Místo konání: on-line

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace - Hrdinové a jejich příběhy - ZŠ Nedvědova - 5.A a 5.C

4.3.2021 od 8.00 a od 10.15 hod.

Místo konání: on-line

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

1. 3. 2021 od 14:00

Místo konání: on-line

Únor 2021

Posilování čtenářské pregramotnosti – dramatizace čtení (MŠ Herrmannova – tř. Berušky)

23.2.2021 od 8:40- 10:40

Místo konání: MŠ Herrmannova

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

22. 2. 2021 od 14:00

Místo konání: on-line

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

17.2. 2021 od 9.00

Místo konání: on-line

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého

15.2.2021 od 14:00

Místo konání: on-line

Leden 2021

Řídící výbor

21. 1. 2021 od 13:30

Místo konání: on-line

Metodika výuky pomocí micro:bitu

13.1.2021 od 13:30 – 16:30

Místo konání: On-line