V rámci projektu MAP každá pracovní skupina společně se zástupci realizačního týmu identifikovala seznam místních lídrů/expertů pro jednotlivé oblasti, jimiž se pracovní skupiny zabývají. Jedná se o povinnou aktivitu projektu.

Seznam místních lídrů bude v průběhu projektu aktualizován. Uvítáme i tipy na zajímavé osobnosti z oblasti předškolního a základního vzdělávání, které jsou v jistém směru „tahouny“ ve své oblasti. Případné tipy zasílejte na e-mail: katerina.rychla@olomouc.eu.

 

Seznam lídrů vydefinovaných v rámci projektu MAP

Lídři pro oblast čtenářské gramotnosti

Jméno Profese Organizace Kontakt
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, odborný garant projektu MAP PdF,  Univerzita Palackého Olomouc hana.maresova@upol.cz
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury PdF,  Univerzita Palackého Olomouc jaroslav.vala@upol.cz
Mgr. Petra Hedrichová učitelka, 2. stupeň ZŠ Olomouc, Nedvědova 17 petra.hedrichova@zsnedvedova.cz
Mgr. Zuzana Filoušová učitelka, 2. stupeň ZŠ a MŠ Olomouc Nemilany filousova@zsnem.cz
Mgr. Milena Orlichová Vedoucí oddělení pro děti a mládež Knihovna města Olomouce detske@kmol.cz
Mgr. Jitka Bačáková učitelka MŠ MŠ Olomouc Čapka Choda Jitka.bacakova@email.cz

 

Mgr. Hana Zajacová Ředitelka ZŠ ZŠ Bystročice zs.bystrocice@seznam.cz
MgA. Magda Strejčková lektorka Sdružení D, Olomouc strejckova@sdruzenid.cz
Mgr. Drahomíra Stratilová učitelka ZŠ, 1. stupeň ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc drahomira.stratilova@sluch-ol.cz
Mgr. Monika Hrušková učitelka ZŠ Česko-britská MŠ a ZŠ monika.hruskova@ischool.cz
Mgr. Lea Kopecká učitelka 1. stupeň ZŠ a MŠ Svatoplukova lea.kopecka@zssvatoplukova.cz

 

Lídři pro oblast matematické gramotnosti

Jméno Profese Organizace Kontakt
Mgr. Jarmila Šiřická učitelka matematiky, 2.stupeň FZŠ Olomouc Hálkova jarmila.siricka@zshalkova.cz
RNDr. Hana Blahová matematika na SŠ SOŠ Olomouc hblahova@skolaodborna.cz

 

Lídři pro oblast rovných příležitostí

Jméno Profese Organizace Kontakt
PhDr. Hana Fantová vedoucí odboru školství , zástupce zřizovatele MMOl hana.fantova@olomouc.eu
Prof.doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Ústav speciálněpedagogických studií PdF,  Univerzita Palackého Olomouc katerina.vitaskova@upol.cz
Mgr. Lucie Kociánová psycholog SPC, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc lucie.kocianova@sluch-ol.cz
Mgr. Eva Kroutilová ředitelka MŠ MŠ Zeyerova 23, Olomouc mszey.olc@volny.cz
Mgr. Jiří Vymětal ředitel  ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
Mgr. Iveta Krejčí učitelka, 2. stupeň, výchovná poradkyně ZŠ Zeyerova krejci@zs-zeyerova.cz
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. krajský koordinátor pro děti s OMJ NPI cakirpaloglu@nidv.cz
Mgr. Jiří Křivánek OSPOD, OSV MMOl jiri.krivanek@olomouc.eu
Ing. Pavel Němeček ředitel Sdružení D Olomouc info@sdruzenid.cz
Mgr. Romana Navrátilová Učitelka, 1. Stupeň, práce s mimořádně nadanými dětmi FZŠ Olomouc  Hálkova romana.navratilova@zshalkova.cz
Mgr. Lenka Minářová školní psycholožka, CZŠ Německého řádu lenkaminarova@seznam.cz

Minarova@cgnr.cz

Žaneta Brablík Himrová asistentka pedagoga ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukova zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz
Bc. Kateřina Kosková ředitelka DDM reditelka@ddmolomouc.cz

 

Mgr. Jolana Palinková odbor školství Krajský úřad Olomouckého kraje j.palinkova@olkraj.cz
Mgr. Eliška Moravcová, DiS.

 

sociálního pracovníka SAS pro rodiny s dětmi a doprovázení pěstounů, Maltézská pomoc, o.p.s moravcova.eliska10@gmail.com

 

Lídři pro oblast uplatnitelnosti na trhu práce

Jméno Profese Organizace Kontakt
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, odborný garant projektu MAP PdF,  Univerzita Palackého Olomouc hana.maresova@upol.cz
doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. vedoucí KTIV PdF,  Univerzita Palackého Olomouc j.dostal@upol.cz
Gabriela Piáčková

 

Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP ČR KoP Olomouc  

gabriela.piackova@uradprace.cz

Mgr. Karin Pavlíčková kariérová poradkyně, učitelka 2.stupeň ZŠ Gorkého, Olomouc pavlickova@zsgorkeho.cz
Mgr. Iveta Hošková kariérová poradkyně, učitelka 2.stupeň ZŠ a MŠ Olomouc Demlova hoskova@zsdemlova.cz
Pařilová Monika učitelka MŠ MŠ Olomouc Herrmanova parilova.monika@gmail.com
Mgr. Pavel Pala ředitel ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc skola@zsnedvedova.cz
Mgr. Michal Bartoš ředitel Centrum ekolog. aktivit Sluňákov michbartos@seznam.cz
Vladislava

Závrská

???   vladkazavrska@gmail.com
Bc. Zuzana Trizmová zástupce DDM DDM ddm@ddmolomouc.cz
Lenka Pánková ředitelka ARPOK lenka.pankova@arpok.cz
Mgr. Daniela Smékalová učitelka 1. stupeň, ZŠ Spojenců Olomouc daniela.smekalova@zsspojencuol.com
Mgr. Radek Tomanec učitel, asistent pedagoga, 1.i 2.stupeň ZŠ ZŠ Olomouc Svatoplukova radek.tomanec@zssvatoplukova.cz
Mgr. Petr Vitásek učitel 2.st. (polytechnika, digi gramotnosti) ZŠ Olomouc Řezníčkova vitasek@zs-reznickova.cz
Mgr. Adéla Rakušanová učitelka 2. stupeň ZŠ a MŠ Nemilany, rakusanova@zsnem.cz
Mgr. Radek Švehla učitel 2. stupeň ZŠ Olomouc, Demlova svehla@zsdemlova.cz