Určeno pro výchovné/kariérové poradce ZŠ a pro MŠ
V katalogu jsou zveřejněny firmy a podnikatelé, kteří jsou schopni pro školy a školky zajistit exkurze pro děti a žáky, případně zajistit jinou formu prezentace firmy a pracovních pozic
či nabídnout základním školám zpestření výuky formou zajištění praktické hodiny přímo ve škole, nabídnout zbytkový materiál pro kreativní práci dětí atd.

Pozn. Katalog bude průběžně aktualizován