Realizační tým poskytuje řídícímu výboru informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu. Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.

Realizační tým je složen z týmu administrativního a odborného a dále týmu pro implementaci. Administrativní část RT MAP má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy a zabezpečuje po organizační stránce činnost Řídícího výboru MAP a pracovních skupin.
Odborná část RT MAP má na starosti realizaci aktivit 2 a 3 v rámci projektu MAP II. Jedná se především o aktualizace dokumentu MAP včetně akčního plánování, evaluaci a monitoring.
Odborný tým je zodpovědný zejména za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu a aktivní práci s cílovou skupinou. Je složen ze všech lidí zapojených do projektu, včetně lektorů, mediátorů, členů pracovních skupin.

Realizační tým Implementace MAP má na starosti dohled nad realizací aktivit v rámci MAP II – implementace. Dohlíží nad plněním cílů aktivit/projektů, harmonogramem, finančním plánem, podílí se na vykazování, zprávy o průběhu realizace, komunikuje s realizátory aktivit spolupráce atd.

Pro efektivnější organizaci a komunikaci byl ustanoven užší RT projektu MAP II, který navazuje na užší realizační tým, jež pracoval na projektu MAP I. Jedná se o hlavního manažera, odborného konzultanta, projektového manažera/koordinátora aktivit, dva věcné manažery a nově koordinátora pro školy a implementaci.

 

Složení užšího realizačního týmu:

Hlavní manažer
Ing. Radovan Sítek | tel.: 588 488 670

Projektový manažer a koordinátor aktivit
Ing. Iva Hubálková | tel.: 588 488 673, mobil: 734 418 939

Věcný manažer I
PhDr. Hana Fantová | tel.: 602 708 172

Věcný manažer II
Bc. Jaroslava Večeřová | tel.: 588 488 575

Koordinátor pro školy a implementaci
Mgr. Kateřina Rychlá | tel.: 588 488 584, mobil: 730 575 732

Odborný konzultant:
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA | tel.: 585 631 010, mobil: 604 124 446