Realizační tým poskytuje řídícímu výboru informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu. Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.
Realizační tým je složen z týmu administrativního a odborného týmu. Administrativní část RT MAP má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy a zabezpečuje po organizační stránce činnost Řídícího výboru MAP a pracovních skupin.
Odborná část RT MAP má na starosti realizaci aktivit KA 3 – Rozvoj a aktualizace MAP v rámci projektu MAP IV. Jedná se především o aktualizace dokumentu MAP včetně akčního plánování, evaluaci a monitoring.
Odborný tým je zodpovědný zejména za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu a aktivní práci s cílovou skupinou. Je složen ze všech lidí zapojených do projektu, včetně členů pracovních skupin.

Pro efektivnější organizaci a komunikaci byl ustanoven užší RT projektu MAP IV, který navazuje na užší realizační tým, jež pracoval na projektu MAP II, III.

Složení užšího realizačního týmu:

Hlavní manažer
Ing. Radovan Sítek | tel.: 588 488 670

Projektový manažer
Mgr. Libuše Lišková | tel.: 588 488 671, mobil: 734 418 939

Koordinátor aktivit
Mgr. Lenka Janská, Ph.D. | tel.: 588 488 684

Garant za školství
PhDr. Hana Fantová | tel.: 602 708 172

Věcný manažer
Mgr. Kateřina Rychlá | tel.: 588 488 584, mobil: 730 575 732

Odborný konzultant
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA | tel.: 585 631 010, mobil: 604 124 446