Zápisy a usnesení z jednání řídícího výboru

Datum Zápis Usnesení
26. 4. 2022 zápis usnesení
14. 2. 2022 zápis usnesení
20. 9. 2021 zápis usnesení
21. 1. 2021 zápis usnesení
9. 12. do 15. 12. 2020 zápis usnesení
15. 9. 2020 zápis usnesení
20. 1. 2020 zápis usnesení
24. 6. 2019 zápis usnesení
28. 11. 2018 zápis usnesení
30. 10. 2018 zápis usnesení