Cílovou skupinou projektu jsou především základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy. V rámci přípravy projektu byly osloveny všechny školy ve spádovém území pro projekt se žádostí o zapojení do projektu MAP. Celkové je zapojeno 89 % všech škol v území 93% školy zřizované SMOl, 85% škol ostatní zřizovatelé). Celkem se jedná o 67 subjektů dle IZO a 51 subjektů dle RED IZO (MŠ – 37, ZŠ – 26, ZUŠ – 4)