Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v území pro MAP III v ORP Olomouc. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

Statut řídícího výboru
Jednací řád řídícího výboru

 • Mgr. Viktor Tichák, Ph.D – předseda řídícího výboru, náměstek pro školství, SMOl
 • Mgr. Michal Tichý – náměstek primátora, dotační tituly SMOL, zástupce ITI
 • Ing. Radovan Sítek – Vedoucí ODP, hlavní manažer MAP, MMOl, zástupce ITI
 • Ing. Iva Hubálková – projektový manažer MAP a koordinátor aktivit, MMOl
 • PhDr. Hana Fantová – vedoucí OŠ, garant za školství MAP, MMOl
 • Bc. Jaroslava Večeřová – zástupce OŠ, MMOl
 • Mgr. Lenka Dimmrothová – pedagog 2. st. ZŠ Nedvědova 17, Olomouc
 • Mgr. Martina Michalíková – ředitelka, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
 • Mgr. Eva Kroutilová – ředitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc
 • Mgr. Pavel Pala – ředitel ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
 • Monika Machytková – jednatelka Waldorfské ZŠ Olomouc
 • Mgr. Martina Fridrichová – vedoucí ŠD na ZŠ Hálkova
 • Bc. Kateřina Kosková – ředitelka neformálního vzdělávání
 • PaedDr. Zuzana Hrubošová – ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc
 • RNDr. Lenka Prucková – ředitelka Knihovny města Olomouce
 • Mgr. Michal Bartoš – ředitel Centra ekologických aktivit Sluňákov
 • Ing. Lenka Polachová – KAP, KÚ OK
 • Bc. Pavlína Kutrová – zástupce rodičů
 • Mgr. Michaela Foglová – konzultantka akčního plánování
 • Mgr. Marie Plevová – konzultantka akčního plánování
 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA – prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, UPOl, odborný garant MAP
 • Mgr. Jiří Křivánek – zástupce OSPOD, OSV MMOl
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA – OHK/zástupce podnikatelů