Shrnutí aktivit MAP II v letech 2018 – 2019:

Počet zorganizovaných aktivit:

55

Počet zapojených pedagogů popř. jiných účastníků:

396

Počet přímo zapojených dětí/žáků:

1088

Počet zapojených rodičů:

20

Počet jednání pracovních skupin:

26

Počet jednání řídícího výboru:

2

 

Školy školám – výchovně vzdělávací vánoční koncert J.J. Ryby – Hej mistře

20. 12. 2019

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou – MŠ Gorazdovo nám. – Jak polytechnika propojuje

11. 12. 2019

Pracovní skupina financování

10. 12. 2019

Výuka KRE4TIVNĚ s akcentem na matematiku

4. 12. 2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

3. 12. 2019

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

2. 12. 2019

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou – SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené – Propojení polytechnika a rozvoje smyslů na ZŠ

29. 11. 2019

Didaktické hry ve výuce matematiky

28. 11. 2019

Jak efektivně komunikovat s dětmi o virtuálním světě – workshop pro rodiče

28. 11. 2019

Kyberšikana a šikana z pohledu poradenských a pedagogických pracovníků ZŠ

27. 11. 2019

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou – MŠ Jílová – Kouzlení s vědou

27. 11. 2019

Sdílení zkušeností pro pedagogy – supervize v rámci programu Inkluze prakticky

26. 11. 2019

Současná česká literatura pro děti a mládež

21.11.2019

Práce s knihou Leny Freyové – 2. část – Praktická část – pro pedagogy MŠ

15.11.2019

Práce s knihou Leny Freyové – 1. část – Ukázka práce s knihou – pro pedagogy MŠ

8.11.2019

Současná světová literatura pro děti a mládež

21.10.2019

Workshop Potřeby škol a sdílení dobré praxe

15.10.2019

Velká změna (Jak pracovat s tématem inkluze – ZŠ sv. Voršily)

15.10.2019

Den v Rozáriu s moudrou sovou – hravé edukativní dopoledne pro děti MŠ

15.10.2019


Pracovní skupina rovné příležitosti

11.10.2019

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

9.10.2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

9.10.2019

Sdílení dobré praxe – supervize v rámci programu Inkluze prakticky

8.10.2019

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

7.10.2019

Mrkev ho vcucla pod zem

4.10.2019

Program posilování čtenářské gramotnosti – program pro třídu – ZŠ Svatoplukova, 3.B

S příběhem až do Afriky

3.10.2019

Program posilování čtenářské gramotnosti – program pro třídu – FZŠ Hálkova, 1.C

S příběhem až do Afriky

2.10.2019

Program posilování čtenářské gramotnosti – program pro třídu – FZŠ Nedvědova, 2.A

Pracovní skupina rovné příležitosti

25.9.2019

Setkání výchovných/kariérových poradců

25.9.2019

Mrkev ho vcucla pod zem

20.9.2019

Program posilování čtenářské gramotnosti – program pro třídu – ZŠ Nedvědova, 3.A a 3.B

Mrkev ho vcucla pod zem

19.9.2019

Program posilování čtenářské gramotnosti – program pro třídu – ZŠ M. Horákové

Mrkev ho vcucla pod zem

13.9.2019

Program posilování čtenářské gramotnosti – program pro třídu – ZŠ 8. května

Mrkev ho vcucla pod zem

12.9.2019

Program posilování čtenářské gramotnosti – program pro třídu – ZŠ Čajkovského

Program posilování čtenářské gramotnosti – pro pedagogy 1. stupně ZŠ

27.8.2019

Pracovní skupina pro financování

10.7.2019

2. jednání řídicího výboru

24.6.2019

Příběhy pana Tydýta

19.6.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – MŠ U Sila

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

19.6.2019

Příběhy pana Tydýta

18.6.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – MŠ Čapka Choda

Příběhy pana Tydýta

13.6.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – MŠ Sedmikráska (Škrétova)

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

13.6.2019

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

13.6.2019

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

13.6.2019

Příběhy pana Tydýta

4.6.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – MŠ Zeyerova

Velká změna

28.5.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – FZŠ Terera 6. a 7. tř.

Velká změna

21.5.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – FZŠ Helsinská 6. a 7. tř.

 

Klasická literatura jinak

15.5.2019

Příběhy pana Tydýta

13.5.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – MŠ Droždín

Sdílení dobré praxe – supervize v rámci programu Inkluze prakticky

7.5.2019

Zručnost zrozená z kouzla materiálů – workshop pro pedagogy ZŠ

7.5.2019

Zručnost zrozená z kouzla materiálů – workshop pro pedagogy MŠ

6.5.2019

Příběhy pana Tydýta

3.5.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – MŠ Wolkerova

Řešení problémů ve školské matematice

2.5.2019

Příběhy pana Tydýta

30.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ pro sluchově postižené

Příběhy pana Tydýta

29.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Dvorského

Příběhy pana Tydýta

24.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – FZŠ Tererovo nám. – 2. třída

Příběhy pana Tydýta

23.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Gagarinova, Droždín

Pracovní skupina pro financování

17.4.2019

Velká změna

12.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – praktický kurz pro pedagogy 2. stupně ZŠ

Čtenářská dílna nejen v hodinách češtiny

11.4.2019

Příběhy pana Tydýta

4.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Stupkova – 1. a 2. třída

Příběhy pana Tydýta

2.4.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Hálkova – 1. třída

Příběhy pana Tydýta

21.3.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ M. Horákové Rožňavská 1. třída

Příběhy pana Tydýta

18.3.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – program pro třídu – ZŠ Helsinská 1 a 3. třída

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh

28.2.2019

Příběhy pana Tydýta

22.2.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – praktický kurz pro pedagogy na MŠ

Příběhy pana Tydýta

22.2.2019

Jak pracovat s tématem inkluze – praktický kurz pro pedagogy 1. a 2. tříd ZŠ

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

6.2.2019

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

6.2.2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

6.2.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

5.2.2019

Úvodní setkání pracovních skupin

13.12.2018

Úvodní workshop Rovné příležitosti – Hodnocení žáků s SVP

10.12.2018

1. Jednání řídicího výboru

28.11.2018

Úvodní setkání pracovníků pro plánování ve školách – Seminář strategické řízení a plánování ve školách

23.11.2018

1. díl semináře na matematickou gramotnost

5. 11. 2018