Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v území pro MAP IV Olomouc. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

 

Dokumenty

 

Členové řídícího výbor

 • Mgr. Viktor Tichák, Ph.D., náměstek primátora, oblast školství, SMOl, zástupce zřizovatelů škol zástupce nositele MAP
 • Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora, dotační tituly, SMOl, zástupce nositele MAP
 • Ing. Radovan Sítek, vedoucí ODP, MMOl, hlavní manažer MAP, zástupce RT MAP, zástupce za ITI OA
 • Mgr. Libuše Lišková, projektový manažer MAP, MMOl, zástupce RT MAP
 • PhDr. Hana Fantová, vedoucí OŠ, garant za školství MAP, MMOl, zástupce zřizovatelů škol, zástupce RT MAP
 • Bc. Jaroslava Večeřová, zástupce OŠ, MMOl, zástupce zřizovatelů škol
 • Mgr. Lenka Dimmrothová, pedagog 2. stupeň ZŠ Nedvědova 17, Olomouc, zástupce učitelé ZŠ – zřizovatel SMOl
 • Mgr. Martina Michalíková, ředitelka, učitelka ZŠ, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, zástupce vedení ZŠ – jiný zřizovatel
 • Mgr. Eva Kroutilová, ředitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc, zástupce vedení – MŠ, zřizovatel SMOl
 • Mgr. Pavel Pala, ředitel ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc, zástupce vedení škol – zřizovatel SMOl
 • Monika Machytková, jednatelka Waldorfské ZŠ Olomouc, zástupce vedení škol – jiný zřizovatel
 • Mgr. Martina Fridrichová, vedoucí ŠD, ZŠ Hálkova Olomouc, zástupce ŠD
 • Bc. Kateřina Kosková, ředitelka DDM Olomouc, zástupce neformálního vzdělávání
 • PaedDr. Zuzana Hrubošová, ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc, zástupce ZUŠ
 • RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce, zástupce neformálního vzdělávání
 • Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel Centra ekologických aktivit Sluňákov, zástupce neformálního vzdělávání
 • Ing. Lenka Polachová, IDZ, KÚ OK, zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ
 • Bc. Pavlína Kutrová, zástupce rodičů ,zástupce rodičů
 • Mgr. Michaela Foglová, projektový manažer projektu IPs Kurikulum, NPI, NPI
 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení strategie a kvality UPOl, odborný garant MAP, zástupce VŠ, zástupce RT MAP
 • Mgr. Jiří Křivánek, zástupce OSPOD, OSV MMOl, inspekce spolupracující se školami (OSPOD, ČSI, PPP…)
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA OHK/podnikatel, zástupce zaměstnavatelů v regionu