Prosinec 2022

Pracovní skupina pro financování

19.12.2022 od 13:30 hod

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka

14.12.2022 od 14:30

Místo konání: SdruženíD

Kulatý stůl s OSPOD – pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ

8.12.2022 od 13:30 – 15:00 hod

Místo konání: Radnice

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka

7.12.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina pro financování

19.12.2022 od 13:30 hod

Místo konání: SMOl, Namiro

Listopad 2022

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

30.11.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina rovné příležitosti

23.11.2022 od 9:00

Místo konání: SMOl, Namiro

Kulatý stůl s OSPOD – pro ředitele a pedagogy MŠ

22.11.2022 od 13:30 – 15:00 hod

Místo konání: Radnice

Inspirace pro výuku robotiky

8.11.2022

Místo konání: Knihovna města Olomouce

Řídící výbor MAP

1.11.2022

Místo konání: SMOl – radnice

Říjen 2022

Workshop pro podporu učitelů – kariérových poradců ZŠ – zaměřeno na robotiku – (spolupráce s IKAP, Univerzitou Palackého a VOŠ a SPŠE Olomouc)

18.10.2022 od 13.00 – 15.00 hod

Místo konání: VOŠ a SPŠE Olomouc

Jak vlci změnili řeku – PhDr. Herman – pro pedagogy MŠ, trenéry, rodiče dětí (spolupráce s SK Sigma)

14.10 od 16:30 hod

Místo konání: Fakulta tělesné kultury UP

Živá knihovna (náhrada oborových dnů) v rámci Burzy práce a vzdělávání

13.10.2022 od 9:00 – 17:00 hod

Místo konání: Výstaviště Flora

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka

12.10.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina rovné příležitosti

12.10.2022 od 9:00

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

11.10.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka

5.10.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina financování

4.10.2022 od 13:30

Místo konání: KMOl, nám. Republiky

Červen 2022

Řídící výbor MAP

21.6.2022 od 13:30 hod

Místo konání: MMOl – radnice

Seminář o pohybové gramotnosti dětí a mládeže – pro pedagogy MŠ

17.6.2022 od 9:00 – 12:00

Místo konání: Výstaviště Flora