Kalendář akcí 2022 MAP III

Říjen 2022

Řídící výbor MAP

31.10.2022

Místo konání: SMOl – radnice

Živá knihovna (náhrada oborových dnů) v rámci Burzy práce a vzdělávání

13.10.2022 od 9:00 – 17:00 hod

Místo konání: Výstaviště Flora

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka

12.10.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina rovné příležitosti

12.10.2022 od 9:00

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

11.10.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka

5.10.2022 od 14:30

Místo konání: SMOl, Namiro

Pracovní skupina financování

4.10.2022 od 13:30

Místo konání: KMOl, nám. Republiky

Červen 2022

Řídící výbor MAP

21.6.2022 od 13:30 hod

Místo konání: MMOl – radnice

Seminář o pohybové gramotnosti dětí a mládeže – pro pedagogy MŠ

17.6.2022 od 9:00 – 12:00

Místo konání: Výstaviště Flora