Fotografie 2021

Posilování čtenářské pregramotnosti – dramatizace čtení (MŠ Herrmannova – tř. Berušky)

23.2.2021

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

17.2.2021

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

15.2.2021

Řídící výbor MAP

21.1.2021

Metodika výuky pomocí micro:bitu

13.1.2021