Fotografie 2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrdinové a jejich příběhy – ZŠ Koménium – 4.B

25.3.2021

Pracovní skupina financování

22.3.2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrou proti izolaci – ZŠ Koménium – 8.B

19.3.2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrou proti izolaci – ZŠ Nedvědova – 6.B

15.3.2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrdinové a jejich příběhy – ZŠ Gagarinova, Droždín – 5. třída

11.3.2021

Poezie v literární výchově

11.3.2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrdinové a jejich příběhy – ZŠ Bystročice – 3.-5.třída

9.3.2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrou proti izolaci – ZŠ Nedvědova – 6.A

8.3.2021

Programy na posílení pozitivního třídního klimatu a potlačení sociální izolace – Hrou proti izolaci – ZŠ Nedvědova – 6.C

8.3.2021

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

1.3.2021

Posilování čtenářské pregramotnosti – dramatizace čtení (MŠ Herrmannova – tř. Berušky)

23.2.2021

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

17.2.2021

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

15.2.2021

Řídící výbor MAP

21.1.2021

Metodika výuky pomocí micro:bitu

13.1.2021