Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Olomouc. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor se volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projedná a schválí Statut a Jednací řád.

Složení řídícího výboru:
Jméno Pozice Zástupce
PhDr. Pavel Urbášek náměstek pro školství, SMO zástupce realizátora MAP
RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek pro evropské projekty, SMO zástupce realizátora MAP
Mgr. Radek Čapka člen ZMO zástupce realizátora MAP
Ing. Radovan Sítek vedoucí OEP, MMOl zástupce ITI
PhDr. Hana Fantová vedoucí OŠ, MMOl zástupce realizátora MAP
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP zástupce realizátora MAP
Mgr. Lubomír Schneider ředitel, PPP a SPC Ol. Kraje zástupce kraje
Bc. Jaroslava Večeřová věcný manažer MAP, vedoucí oddělení na OŠ, MMOl zástupce žřizovatele ZŠ, MŠ
Mgr. Marta Husičková starostka obce Náměsť na Hané zástupce zřizovatele ZŠ, MŠ
Mgr. Pavel Pala ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17 zástupce vedení škol, výborných učitelů
Mgr. Radim Voštinka ředitel ZŠ a MŠ, Dub nad Moravou zástupce vedení škol, výborných učitelů
Mgr. Jiří Dostál ředitel DDM Olomouc zástupce neformálního a zájmového vzdělávání
PaedDr. Zuzana Hrubošová ředitelka ZUŠ, M. Stibora, Olomouc zástupce ZUŠ
Ing. Lenka Polachová manažer KAP, KÚOK zástupce KAP
Ing. Petra Andrýsková zástupce rodičů zástupce rodičů
Mgr. Hana Krejsová lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování zástupce ASZ
Ing. Jiři Petřek předseda dozorčí rady, MAS Šternbersko zástupce MAS
Petra Janišová manažerka MAS, MAS Bystřička zástupce MAS
Mgr. Stanislav Denk člen rady spolku MAS Hanácké Království zástupce MAS
PhDr. Marta Turečková členka správní rady MAS Prostějov – venkov zástupce MAS
Ing. Jaroslav Brzák manažer MAS Region Haná zástupce MAS
Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta zástupce MAS
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Univerzita Palackého