Pracovní skupiny budou řešit danou oblast (opatření) MAP ORP Olomouc. Předpokládaný počet skupin je 5 – počítá se se zařazením 3 povinných opatření a 2 doporučených opatření. Členové skupiny budou odborníci pro danou oblast.

Tématické pracovní skupiny:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická)

Bc. Věra Žížlavská ředitelka MŠ Michalské stromořadí, vedoucí skupiny
Mgr. Lenka Soušková ZŠ a MŠ Lutín
Julie Zendulková předsedkyně MAS, zástupce rodičů
doc. PhDr. Eva Šmelová UPOL - odborný garant
Mgr. Hana Zajacová ředitelka ZŠ a MŠ Bystročice
PhDr. Hana Fantová vedoucí OŠ SMOL, člen ŘV

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základních školách

Průřezová téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická)
Volitelné téma: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Volitelné téma: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

RNDr. Anna Dobrovolná ředitelka ZŠ a MŠ Demlova, vedoucí skupiny
Mgr. Jiří Škarohlíd učitel ZŠ Horka nad Moravou
Mgr. Kateřina Prucková ředitelka ZŠ Senice na Hané
Mgr. Petr Pirliomov ředitel ZŠ a MŠ Dolany
Mgr. Milena Orlichová Knihovna města Olomouce
Ing. Pavel Němeček ředitel Sdružení D, Olomouc
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA UPOL - odborný garant
Náhradníci:
Mgr. Tomáš Jurka ředitel ZŠ Milady Petřkové

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická)

Mgr. Božena Vítková ředitelka ZŠ Hálkova, vedoucí skupiny
Mgr. Pavla Valentová speciální pedagog, logoped
Mgr.Stanislav Denk místostarosta obce Velký Týnec
Mgr. Jana Horáková zást. ředitele ZŠ a MŠ Dolany
prof. PaedDr. Libuše Ludíková UPOL - odborný garant
Bc. Jaroslava Večeřová OŠ SMOL, člen ŘV
Náhradníci:
Mgr. Vladimíra Pospíšilová ředitelka ZŠ Těšetice

4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická)
Volitelné téma: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Mgr. Ladislav Havelka ředitel ZŠ Náměšť na Hané
Zdeněk Navrátil ředitel ZŠ sv. Voršily, Ol.
Ing. Aleš Jurečka ředitel SOŠ polytechnické Olomouc
Mgr. Radim Voštinka ředitel ZŠ a MŠ Dub nad Moravou
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA UPOL - odborný garant
Mgr. Vladislav Tesařík ředitel ZŠ a MŠ Gorkého

5. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická)
Volitelé téma: Kariérové poradenství v základních školách
Volitelné téma: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Mgr. Pavel Pala ředitel ZŠ Nedvědova
PhDr. Alena Mašláňová třídní učitelka SSŠU Lutín
Mgr. Petr Konečný ředitel ZŠ a MŠ Velký Újezd
PhDr. Radim Kašpar ředitel OHK Olomouc
Mgr. Jolana Palinková Úřad práce ČR
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA UPOL - odborný garant
Bc. Edita Baklíková OSVČ, konzultantka