28. 6. 2023

Nový Strategický rámec do roku 2025

Řídící výbor na svém jednání dne 26. 6. 2023 schválil aktualizovaný strategický rámec priorit do r. 2025. Při nynější aktualizaci došlo k výraznější přestrukturalizaci prioritních oblastí […]
28. 6. 2023

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů ohledně vzdělávání v Olomouci

V květnu jsme realizovali šetření mezi rodiči žáků základních škol na území města Olomouce a obce Bystročice. Díky spolupráci škol se nám shromáždil velmi pěkný reprezentativní […]
6. 6. 2023

Připomínkování Strategického rámce MAP do r. 2025

Připravujeme aktualizaci strategického rámce MAP do roku 2025. Dochází k sloučení některých cílů, změně terminologie a částečně k jinému uspořádání cílů v rámci 4 prioritních oblastí. […]
10. 5. 2023

Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025

V těchto dnech vrcholí finalizace návrhů aktivit spolupráce, které jsou součástí akčního plánu na r. 2024 – 2025. Tyto aktivity budou také součástí žádosti na nový […]
5. 4. 2023

Sbíráme názory rodičů na vzdělávání dětí

V rámci schváleného akčního plánu na rok 2023 nyní provádíme dotazníkové šetření u rodičů dětí, které navštěvují základní školu v Olomouci či obci Bystročice. Cílem je […]
7. 3. 2023

Společné jednání pracovních skupin

Dne 8.3 se sejdou na výjezdním zasedání v Hrubé Vodě všechny pracovní skupiny projektu MAP III. Přestože projekt ještě nekončí, je třeba intenzivně projednávat návrhy aktivit […]
25. 1. 2023

Řídící výbor MAP v únoru bude schvalovat akční plán na rok 2023

Jedním z bodů jednání Řídícího výboru MAP, který se uskuteční 15. února, bude schválení akčního plánu pro rok 2023. Akční plán se skládá z aktivit škol, […]
14. 9. 2022

Probíhá sběr projektových námětů

V rámci projektu MAP III probíhá sběr námětů od všech mateřských a základních škol na území města Olomouce a obce Bystročice sběr na investiční akce, které […]
6. 6. 2022

První jednání Řídícího výboru MAP III

Dne 21.6. 2021 se uskuteční první jednání Řídícího výboru projetu MAP III. Na programu bude především volba předsedy, schválení statutu a jednacího řádu a schválení složení […]
22. 3. 2022

Blíží se závěr projektu MAP II

Na konci dubna skončí realizace několikaletého projektu MAP II. Do té doby musíme ještě zrealizovat poslední implementační aktivity, zfinalizovat aktualizovaný strategický dokument MAP II, který se […]