10. 5. 2023

Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025

V těchto dnech vrcholí finalizace návrhů aktivit spolupráce, které jsou součástí akčního plánu na r. 2024 – 2025. Tyto aktivity budou také součástí žádosti na nový […]
5. 4. 2023

Sbíráme názory rodičů na vzdělávání dětí

V rámci schváleného akčního plánu na rok 2023 nyní provádíme dotazníkové šetření u rodičů dětí, které navštěvují základní školu v Olomouci či obci Bystročice. Cílem je […]
7. 3. 2023

Společné jednání pracovních skupin

Dne 8.3 se sejdou na výjezdním zasedání v Hrubé Vodě všechny pracovní skupiny projektu MAP III. Přestože projekt ještě nekončí, je třeba intenzivně projednávat návrhy aktivit […]
25. 1. 2023

Řídící výbor MAP v únoru bude schvalovat akční plán na rok 2023

Jedním z bodů jednání Řídícího výboru MAP, který se uskuteční 15. února, bude schválení akčního plánu pro rok 2023. Akční plán se skládá z aktivit škol, […]
14. 9. 2022

Probíhá sběr projektových námětů

V rámci projektu MAP III probíhá sběr námětů od všech mateřských a základních škol na území města Olomouce a obce Bystročice sběr na investiční akce, které […]
6. 6. 2022

První jednání Řídícího výboru MAP III

Dne 21.6. 2021 se uskuteční první jednání Řídícího výboru projetu MAP III. Na programu bude především volba předsedy, schválení statutu a jednacího řádu a schválení složení […]
22. 3. 2022

Blíží se závěr projektu MAP II

Na konci dubna skončí realizace několikaletého projektu MAP II. Do té doby musíme ještě zrealizovat poslední implementační aktivity, zfinalizovat aktualizovaný strategický dokument MAP II, který se […]
28. 1. 2022

Únorové jednání řídícího výboru

Dne 14.2. se sejde Řídící výbor MAP, aby projednal a schválil akční plán na r. 2022 – pol. roku 2023. Zároveň bude projednávat evaluaci plnění akčního […]
3. 11. 2021

Nová inspirativní metodika na rozvoj zručnosti

Dne 2. a 3. listopadu probíhaly semináře pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ zaměřené na rozvoj zručnosti a rukodělnosti u dětí a žáků. Aktivity a […]
24. 5. 2021

Výtvarné a literární MAPování

V květnu jsme vyhlásili výtvarnou a literární soutěžní přehlídku na téma ROK S COVIDEM. Soutěžní přehlídka s názvem Výtvarné MAPování a Literární MAPování je určena pro […]