11. 4. 2016

První jednání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc

V pondělí 4. dubna 2016 proběhlo první jednání Řídícího výboru projektu MAP. Členové výboru byli seznámeni s projektem, schválili statut a jednací řád výboru, zvolili si […]
20. 4. 2016

Úvodní workshop projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc

Dne 25.4.2016 se bude konat v nové aule Pedagogické fakultu Univerzity Palackého úvodní workshop projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc. Workshop je určen pro […]
27. 4. 2016

Workshop

25. dubna 2016 v odpoledních hodinách proběhl v prostorách nové auly Univerzity Palackého v Olomouci úvodní workshop projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc. Workshopu […]
7. 9. 2016

Seznámení členů řídicího výboru s pracovní verzí Strategického rámce MAP

V pondělí 29. srpna 2016 proběhlo další jednání řídicího výboru projektu MAP. Předmětem jednání bylo představení pracovní verze Strategického rámce MAP členům výboru. Doc. Marešová, odborný […]
8. 9. 2016

Strategický rámec MAP – připomínkování dokumentu

Strategický rámec MAP je základní strategický dokument, který vzniká v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc“. Tento dokument vychází z místních potřeb a […]
7. 10. 2016

Schválení Strategického rámce MAP

Dne 26. září 2016 se konalo jednání řídicího výboru projektu MAP. Členové řídicího výboru projednali Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a následně ho jednomyslně […]
6. 4. 2017

Aktualizace Strategického rámce MAP

V pondělí 3. dubna 2017 schválili členové řídicího výboru projektu MAP na svém jednání aktualizovanou verzi Strategického rámce priorit do doku 2023. V rámci dokumentu došlo […]
16. 10. 2017

Akční plán a aktualizace strategického rámce

Aktuálně pracujeme na přípravě akčního plánu pro rok 2018. Do přípravy jsou zapojeny pracovní skupiny i samotné školy a další vzdělávací instituce. Každý svým nápadem, námětem […]
13. 11. 2017

Strategický rámec priorit byl aktualizován

Řídící výbor MAP na svém jednání dne 6. 11. 2017 schválil aktualizaci Strategického rámce priorit v oblasti investičních priorit. Nyní je evidováno v investičních prioritách 175 projektových námětů. […]
13. 11. 2017

Pokračování projektu MAP

Realizace současného projektu MAP v ORP Olomouc končí v únoru 2018. MŠMT však 15.11. 2017 chce vyhlásit výzvu na možnost pokračování v projektu a v započatých […]