17. 4. 2024

Olomoucké mateřské a základní školy čekají stovky vzdělávacích akcí

Projekt Statutárního města Olomouc Místní akční plán IV vzdělávání (MAP IV) je zaměřený na podporu kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území města Olomouc […]
18. 3. 2024

Proběhlo první setkání pracovních skupin MAPu IV

Na sklonku února a během měsíce března proběhla první jednání čtyř pracovních skupin projektu MAP IV Olomouc. Pracovní skupiny se podílejí se na tvorbě všech částí […]
23. 2. 2024

Pedagogové se připravovali na badatelskou výuku

Seminář pro pedagogy Učíme žáky badatelsky proběhl ve středu 21.2.2024 ve Sluňákově jako součást minicyklu environmentální výuky a vzdělávání v rámci realizace projektu MAP IV. Minicyklus […]
13. 2. 2024

Řídicí výbor zasedl ke svému 1. jednání v rámci MAP IV

V pondělí 12.2.2024 proběhlo 1. jednání Řídicího výboru MAP IV. Na programu bylo schválení jednacího řádu a statutu řídicího výboru, organizačního řádu a komunikačního plánu pro […]
31. 1. 2024

Žáci olomouckých ZŠ soutěžili v polytechnických disciplínách

V poslední lednový den se na VOŠ a SPŠE Božetěchova v Olomouci uskutečnilo finále soutěže žáků 1. a 2. stupňů základních škol nazvané Micro:Myš. Soutěže se […]
8. 12. 2023

MAP IV

Na konci měsíce listopad jsme schválili celý strategický dokument MAP III vzdělávání Olomouc jako výstup projektu MAP III a od prosince již realizujeme pokračování projektu pod […]
28. 6. 2023

Nový Strategický rámec do roku 2025

Řídící výbor na svém jednání dne 26. 6. 2023 schválil aktualizovaný strategický rámec priorit do r. 2025. Při nynější aktualizaci došlo k výraznější přestrukturalizaci prioritních oblastí […]
28. 6. 2023

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů ohledně vzdělávání v Olomouci

V květnu jsme realizovali šetření mezi rodiči žáků základních škol na území města Olomouce a obce Bystročice. Díky spolupráci škol se nám shromáždil velmi pěkný reprezentativní […]
6. 6. 2023

Připomínkování Strategického rámce MAP do r. 2025

Připravujeme aktualizaci strategického rámce MAP do roku 2025. Dochází k sloučení některých cílů, změně terminologie a částečně k jinému uspořádání cílů v rámci 4 prioritních oblastí. […]
10. 5. 2023

Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025

V těchto dnech vrcholí finalizace návrhů aktivit spolupráce, které jsou součástí akčního plánu na r. 2024 – 2025. Tyto aktivity budou také součástí žádosti na nový […]