Cílovou skupinou projektu jsou především základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy. V rámci přípravy projektu byly osloveny všechny školy ve spádovém území pro projekt se žádostí o zapojení do projektu MAP. Celkové je zapojeno 87,5 % všech škol v území 98% školy zřizované SMOl, 77% škol ostatní zřizovatelé). Celkem se jedná o 70 subjektů dle IZO a 53 subjektů dle RED IZO (MŠ – 34, ZŠ – 26, ZUŠ – 5, dle §16 odst. 9 -5)