Realizační tým poskytuje řídícímu výboru informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu. Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.

Složení realizačního týmu:


Hlavní manažer
Ing. Radovan Sítek | tel.: 588 488 670

Projektový manažer
Ing. Iva Hubálková | tel.: 734 418 939

Věcný manažer
PhDr. Hana Fantová | tel.: 602 708 172

Věcný manažer
Bc. Jaroslava Večeřová | tel.: 588 488 575