Fotografie 2020

Velká změna (jak pracovat s tématem inkluze – pro pedagogy 2. Stupně ZŠ)

6. 3. 2020

Aktivizující metody v literární výchově

5. 3. 2020

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou – MŠ Herrmannova – Polytechnika smysly a prožitkem

4. 3. 2020

Pracovní skupina financování

3. 3. 2020

Kulatý stůl – matematika na 2. stupni ZŠ

27. 2. 2020

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

24. 2. 2020

Příběhy pana Tydýta (Jak pracovat s tématem inkluze – pro pedagogy MŠ a ZŠ)

21. 2. 2020

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou – ZŠ Řezníčkova – Polytechnika v běžném provozu ZŠ

20. 2. 2020

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

20. 2. 2020

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

11. 2. 2020

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

10. 2. 2020

3. jednání řídicího výboru

20. 1. 2020