Rozvoj základních gramotností

 

Čtenářská gramotnost

Cílem projektu je reagovat na potřeby učitelů v oblasti výuky základních gramotností a připravit ucelené metodiky, které pomohou doplnit výuku českého jazyka na ZŠ a na MŠ v rámci pregramotnosti. Semináře budou zaměřeny na aktuální inovativní výukové metody zvyšující atraktivitu předmětů a vedoucí ke zvýšení kompetencí žáků ZŠ.
V oblasti čtenářské gramotnosti vás seznámíme zejména s možnostmi realizace čtenářského klubu na škole, implementací metod dílen čtení a čtenářského zážitku jako motivaci pro čtení či s aktuálně vydávanou českou literaturou, pro učitele MŠ a učitele 1. stupně chystáme seznámení s metodami prožitkových programů.
Garanti realizace: 2. Stupeň ZŠ – Univerzita Palackého Olomouc, MŠ a 1. Stupeň – Sdružení D
Realizace: 01/2019 – 06/2020

Nabídka a přihláška na semináře pro rok 2019

TVOŘIVÁ LITERÁRNÍ VÝCHOVA A TVOŘIVÝ SLOH
Lektor: Ondřej Hník
Termín: 28. 2. 2019 od 14.00 – 17.30 hod
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

EMOCE, HODNOTOVÁ VÝCHOVA A ČTENÁŘSTVÍ
Lektor: Veronika Mikšíková
Termín: 20. 3. 2019 od 14.00 – 17.00 hodin
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA NEJEN V HODINÁCH ČEŠTINY
Lektor: Johana Hřivnová
Termín: 11. 4. 2019 od 14.00 – 17.00 hodin
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé ZŠ

KLASICKÁ LITERATURA JINAK
Lektor: Petra Hedrichová
Termín: 15. 5. 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lektor: Jana Sladová
Termín: podzim 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

SOUČASNÁ SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lektor: Jana Sladová
Termín: podzim 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL – 2. stupeň ZŠ

PROGRAM POSILOVÁNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Termín: podzim 2019
Rozsah: 10 vyučovacích hodin (2x 5 hod) – kurz pro pedagogy
– 2 vyučovací hodiny – kurz pro třídu
Garant: SdruženíD
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ
Kapacita: 10 pedagogů 1. stupně ZŠ z různých škol + jejich třídy

 

Matematická gramotnost

Cílem projektu je reagovat na potřeby učitelů v oblasti výuky základních gramotností a připravit ucelené metodiky, které pomohou doplnit výuku matematiky na ZŠ o aktuální inovativní výukové metody zvyšující atraktivitu tohoto předmětu a vedoucí ke zvýšení kompetencí žáků ZŠ. s aktuálními vzdělávacími přístupy, metodami a trendy ve výuce. V oblasti rozvoje matematické gramotnosti vás seznámíme s aktuálními inovativními metodami rozvoje matematické gramotnosti, pro učitele 1. stupně pak chystáme seznámení s matematikou prof. Hejného.
Garant: Univerzita Palackého Olomouc a Sdružení D
Realizace: 11/2018 – 12/2019

Nabídka a přihláška na semináře na rok 2019

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE
Lektor: doc. Tomáš Zdráhal
Termín: duben 2019 od 14.00 – 17.00 hod
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitele 2. stupně ZŠ

ŠKOLNÍ KLUBY ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER
Lektoři: dr. Martina Uhlířová, doc. Karel Pastor, dr. Květoslav Bártek
Termín: květen 2019 od 14.00 – 17.00 hod
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitele 1. a 2. stupně ZŠ

ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI V MATEMATICE I a II
Lektor: dr. Květoslav Bártek, dr. David Nocar, doc. Jitka Laitochová, doc. Tomáš Zdráhal
Termín: 10 a 11 / 2019 od 14.00 – 17.00 hod
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitele 2. stupně ZŠ

HEJNÉHO MATEMATIKA
Lektor: zatím nestanoveno
Termín: 12/2019
Garant: PdF UK Praha
Určeno pro: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Seminář v r. 2018

NÁMĚTY PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ ZŠ
Lektor: PhDr. Radka Dofková
Termín: 5.11.2018 od 14.00 – 17.00 hod
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitele 2. stupně ZŠ

Zajímavé odkazy:
http://old.projekty.ujep.cz/podpuc/wp-content/uploads/2014/06/Netradicni_pristupy_k_vyucovani_matematice.pdf
https://docplayer.cz/704447-Manipulativni-cinnosti-a-modelovani-rozvijejici-matematickou-gramotnost.html
http://www.bomerova.cz/

 

Zručnost zrozená z kouzla materiálů

Cílem projektu je rozvoj polytechnického vzdělávání na MŠ a ZŠ (prakticky, inovativně v regionu, smysluplně, kreativně a s ohledem na vztah člověka a přírody a historii řemesel) prostřednictvím metodických materiálů a seminářů pro učitele a programů pro děti. Ukotvit znalost materiálů a řemesla (zručnosti) v kontextu s problematikou ochrany a tvorby životního prostředí v historických a společenských kontextech, posílit v dětech vztah k tomu, co tvoří rukama.
Rádi bychom zaměřili vzdělávání co nejvíc prakticky a chtěli bychom vyjít z toho, o co mají školy zájem. Proto prosíme o vyplnění stručného online dotazníku, který nám pomůže zmapovat Vaše potřeby. Vyplnění dotazníku zabere 5-10 minut, můžete jej vyplnit zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEExGrIwPqoqj74bMWzqc5LxYEfg3ZNoDnnuT5ds3819ppRw/viewform
Nabídka a přihláška
Realizace: 01/2019 – 02/2022

 

Inkluze – prakticky!

Cílem projektu je seznámení se s aspekty života handicapovaných, uvědomit si význam integrace handicapovaných do společnosti, seznámit se se základními principy inkluzivního přístupu kolektivu s dětmi se SVP, osvojit si základní zásady pro komunikaci s handicapovanými, prohloubit vzájemné poznání dětí, spolupráci a důvěru
Realizace: 01/2019 – 12/2021
Nabídka pro rok 2019
Nabídka pro rok 2020
Příběhy pana Tydýta – praktický program inkluze pro MŠ (předškolní věk) a pro 1. Stupeň ZŠ a Velká změna – praktický program inkluze pro 2. Stupeň ZS, program zahrnuje kurz pro pedagogy, program ve třídě a následnou podporu práce pedagoga. Více informací v nabídce.

 

Další aktivity spolupráce

V průběhu realizace projektu předpokládáme realizaci dalších aktivit spolupráce, které vzejdou od pracovních skupin, z aktualizací akčního plánu, do kterého se můžete svými nápady zapojit i Vy!

 

Výchovní/kariéroví poradci

Účast na Burze práce v r. 2018 (prezentace MAP)
Setkání výchovných poradců dne 25.9.2019 – pozvánka zde