Pracovní skupina pro financování

19.12.2022

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka

14.12.2022

Kulatý stůl s OSPOD – pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ

8.12.2022

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka

7.12.2022

Pracovní skupina rovné příležitosti

23.11.2022

Pracovní skupina rovné příležitosti

23.11.2022

Inspirace pro výuku robotiky

8.11.2022

Řídící výbor MAP

1.11.2022

Řídící výbor MAP

1.11.2022

Živá knihovna (náhrada oborových dnů) v rámci Burzy práce a vzdělávání

13.10.2022

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka

12.10.2022

Pracovní skupina rovné příležitosti

12.10.2022

Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

11.10.2022

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka

5.10.2022

Pracovní skupina financování

4.10.2022

Seminář o pohybové gramotnosti dětí a mládeže – pro pedagogy MŠ

21.6.2022

Seminář o pohybové gramotnosti dětí a mládeže – pro pedagogy MŠ

17.6.2022