V rámci projektu MAP II byl realizován několikaletý program na podporu zručnosti u dětí a žáků. Hlavním výstupem tohoto programu je zpracovaná inspirativní metodika a pracovní listy, které jsou určeny pro pedagogy MŠ a pedagogy 1. stupně ZŠ.

Pracovní listy k metodice

Fotky a videa