Cílovou skupinou projektu jsou především základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy. V rámci přípravy projektu byly osloveny všechny školy ve spádovém území pro projekt se žádostí o zapojení do projektu MAP. Celkové je zapojeno 93 % všech škol v území (68 subjektů).