12.4.2019

Jednání pracovní skupiny pro financování

Ve středu 17.4. proběhne druhé jednání pracovní skupiny pro financování. Projednávat bude aktivity projektu a jeho rozpočet, realizované a nové investiční priority jednotlivých škol a rovněž […]
8.3.2019

MAP podporuje matematickou gramotnost

Jak učit poutavě matematiku, jaké nové a zábavné pomůcky využívat? To se mohou dozvědět pedagogové v rámci seminářů věnovaných matematické gramotnosti. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj […]
26.2.2019

Příběhy pana Tydýta

V pátek 22.2. se v dopoledních hodinách 12 pedagogů z 1. stupně základních škol a odpoledne 6 pedagogů z mateřských škol seznámilo s panem Tydýtem a […]
11.2.2019

Druhé jednání odborných pracovních skupin

Ve dnech 5. a 6. února se uskutečnilo druhé jednání odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny projednávaly aktualizaci dokumentu, seznamovaly se s výsledky agregovaných dat dotazníkového šetření […]
29.11.2018

1. Workshop v oblasti rovných příležitostí

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – to je téma 1. workshopu v oblasti rovných příležitostí v rámci MAP II. Cílem workshopu je kromě základního teoretického […]
29.11.2018

Řídicí výbor schválil složení pracovních skupin

Dne 28. 1. 2018 se poprvé sešel Řídící výbor projektu MAP II. Na svém jednání schválil Statut a jednací řád, zvolil si svého předsedu a místopředsedu, […]
20.11.2018

První jednání řídicího výboru

Ve středu 28.11. se uskuteční první jednání Řídicího výboru MAP II. Všichni členové, zejména pak ti noví, se seznámí s projektem MAP II a činností ŘV, […]
12.11.2018

Inkluze prakticky

V rámci projektu MAP II jsme spolu se Sdružením D připravili pro školy a školky nabídku praktických programů s tématikou inkluze. Programy jsou zaměřeny jak na […]
12.11.2018

Aktualizovaná verze Strategického rámce

Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce do roku 2023 v oblasti investičních priorit. Novou verzi naleznete zde.
30.10.2018

Projekty implementace se rozjíždí

5. listopadu odstartujeme sérii seminářů zaměřených na matematickou gramotnost. Cílem seminářů je zvýšit atraktivitu tohoto předmětu směrem ke zvýšení kompetencí žáků ZŠ. Semináře budou určeny pro […]