Předprázdninové jednání pracovních skupin a řídicího výboru

Dne 24.6. se uskuteční druhé jednání Řídicího výboru MAP II. Na programu bude projednávání a schvalování dokumentů povinných pro doložení k projektu (Organizační struktura, Identifikace dotčené veřejnosti, Harmonogram evaluace). Schvalovat se bude rovněž další aktualizace investičních priorit v rámci strategického rámce. Realizační tým MAP II a následně pracovní skupiny během prvního pololetí roku 2019 pracovali na aktualizaci analytické části dokumentu MAP. Tato aktualizace bude rovněž ŘV představena. Posléze budou ještě do analytické části zapracovány agregované výstupy popisu potřeb z jednotlivých škol a školek. Řídící výbor bude rovněž informován o průběhu implementačních aktivit a harmonogramu projektu. Pozvánku s programem naleznete zde. Před jednáním ŘV se ještě sejdou odborné pracovní skupiny, které rovněž budou mít další možnost připomínkovat aktualizaci dokumentu se zapracovanými změnami.