Druhé jednání odborných pracovních skupin

Ve dnech 5. a 6. února se uskutečnilo druhé jednání odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny projednávaly aktualizaci dokumentu, seznamovaly se s výsledky agregovaných dat dotazníkového šetření MŠMT a především byly podrobně seznámeny s implementačními aktivitami v rámci své oblasti. Věcné nastavení implementačních aktivit pro rok 2019 bylo pracovními skupinami schváleno a nyní se již realizace může naplno rozjet. Termín konání jednotlivých akcí bude průběžně zveřejňován ve složce Události a přihláška s popisem akcí bude zveřejněna zde. Všechny pracovní skupiny přicházely s novými nápady a náměty, které by se mohly v rámci MAP dále řešit.