Workshop Popis potřeb škol a sdílení dobré praxe

V rámci našeho projektu každá zapojená mateřská i základní škola musela dle metodiky projektu zpracovat dokument tzv. Popis potřeb školy. Tento dokument se zaměřuje na povinné i nepovinné oblasti, tak jak jsme si v našem projektu nastavili. Jedná se o oblast čtenářské a matematické pre/gramotnosti, rovné příležitosti, oblast polytechniky, podnikání a kreativity, oblast sociálních a občanských dovedností a digitálních kompetencí, jazykové vzdělávání i případné další oblasti rozvoje školy. Co jsme zjistili? Vznikl jednotný dokument, kde jsou všechny data agregována. Dochází ke zhodnocení jednotlivých oblastí v regionálním pohledu a především ke stanovení prioritních oblastí na které by se školy chtěly zaměřovat v nejbližším období. Všechny školy na workshopu, který se uskuteční 15. října, obdrží zpětnou vazbu a především se budou moci inspirovat zajímavou praxí svých kolegů. K vytipování zajímavé praxe došlo právě díky Popisům potřeb od jednotlivých škol. Samotný agregovaný dokument Popis potřeb škol v území bude zveřejněn na našich stránkách v sekci Dokumenty od 15.10.2019.