Popis potřeb škol

V čem jsou školy úspěšné, co se jim daří a v čem naopak chtějí nebo potřebují pomoci? Tyto otázky mapuje tzv. Popis potřeb škol, který se zaměřuje především na čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechniku, podnikavost, rovné příležitosti. Termín pro odevzdání od zapojených základních a mateřských škol se blíží (15.6.2019). Výstupy budou během prázdnin shrnuty do podoby agregovaných dat, které budou zapracovány do analytické části dokumentu tak, aby bylo možné se o tyto výstupy opřít při plánování implementačních a jiných aktivit v rámci realizace MAPu. Zároveň pro školy připravíme workshop, kde budeme výstupy šetření a další zajímavosti prezentovat.