Setkání výchovných poradců

V letošním roce se setkání výchovných poradců uskuteční v nové podobě. Na jeho organizaci se podílí Úřad práce spolu s realizátory projektu MAP. Dříve se výchovní poradci setkávali na semináři až na samotné Burze práce a vzdělání, která se v Olomouci organizuje již pravidelně. Nyní se výchovní poradci setkají před touto přehlídkou práce a vzdělávání proto, aby již dopředu obdrželi informace o nadcházející Burze práce a mohli se na ni spolu se svými žáky lépe připravit. Dále na programu setkání bude prezentace projektu MAP a hledání možností v oblasti kariérového poradenství, které by se mohly v rámci projektu rozpracovat, podpořit či jinak zrealizovat. Společnost Podané ruce o.p.s. představí projekt Replay (práce hrou). Diskutovat se bude také větší spolupráce výchovných poradců na školách a kariérových poradců na úřadu práce.