Program Zručnost zrozená z kouzla materiálů

Program je zaměřen na podporu polytechniky, podnikavosti, kreativity, zručnosti a fantazie dětí mateřských škola a žáků 1. stupně základních škol. Začínáme workshopem zaměřeným na sdílení dobré praxe dne 6. května pro pedagogy MŠ a 7. května pro pedagogy 1. stupně základních škol. Přijďte se inspirovat, podělit o své zkušenosti a náměty! Další aktivity tohoto programu naleznete zde.
Realizátorem tohoto programu je Sluňákov. Rádi bychom zaměřili vzdělávání co nejvíc prakticky. Součástí celého programu je i mapování konkrétních potřeb pedagogů v této oblasti. Pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ prosíme o vyplnění stručného online dotazníku. Vyplnění dotazníku zabere 5-10 minut, můžete jej vyplnit zde.

Dotazník může vyplnit více učitelů z jedné školy. Stejně tak se do projektu může zapojit více pedagogů z jedné školy.