Řídicí výbor zasedl ke svému 1. jednání v rámci MAP IV

Žáci olomouckých ZŠ soutěžili v polytechnických disciplínách
31. 1. 2024
Pedagogové se připravovali na badatelskou výuku
23. 2. 2024
Zobrazit vše

V pondělí 12.2.2024 proběhlo 1. jednání Řídicího výboru MAP IV. Na programu bylo schválení jednacího řádu a statutu řídicího výboru, organizačního řádu a komunikačního plánu pro období 2024-2025. Zároveň byly představeny aktivity v oblasti implementace. Členové řídicího výboru byli dále seznámeni s cíli realizovaného projektu a celkovou podobou spolupráce všech institucí činných v procesu vzdělávání předškoláků a žáků ZŠ na daném území. Celková alokace projektu je pro Olomouc a Bystročice vyčíslena na zhruba 10 mil Kč. Projekt Místního akčního vzdělávání spolufinancuje Evropská unie z OP JAK.