Výsledky dotazníkového šetření u rodičů ohledně vzdělávání v Olomouci

Připomínkování Strategického rámce MAP do r. 2025
6. 6. 2023
Nový Strategický rámec do roku 2025
28. 6. 2023
Zobrazit vše

V květnu jsme realizovali šetření mezi rodiči žáků základních škol na území města Olomouce a obce Bystročice. Díky spolupráci škol se nám shromáždil velmi pěkný reprezentativní vzorek odpovědí. Výstupy byly prezentovány na Řídícím výboru MAP a budou také sloužit jako podpůrný podklad pro realizaci některých aktivit v rámci projektu MAP. Zde naleznete základní vyhodnocení dotazníku. Nadále ještě budeme pracovat s výstupy za jednotlivé školy, které budou předány vedení jednotlivých škol.