Pracovní skupiny schválily Plán spolupráce v území. Projednávaly také evaluaci projektu MAP IV.

Dramaterapeutická skupina v Olomouci řeší emoce dospívajících prostřednictvím divadelních technik
27. 5. 2024
Zobrazit vše

V pořadí druhé setkání pracovních skupin projektu MAP IV úspěšně proběhlo v minulých dnech. Členové pracovních skupin pro financování, moderní didaktické formy, pro trh práce a pro rovné příležitosti projednávali společná témata jako je plán evaluace projektu MAP IV, spolupráce se středním článkem podpory, plán spolupráce v území nebo začlenění digitálních gramotností do procesu vzdělávání. Jednání byla dále doplněna výměnou informací o proběhlé Dětské konferenci, kterou spolupořádala PdF Univerzity Palackého se ZŠ Hálkova a sdílením zkušeností Sdružení D s prací v Dramaterapeutických skupinách.

Pracovní skupina pro financování v závěru setkání získala informace o výzvách OP JAK pro mateřské a základní školy.