Nový Strategický rámec do roku 2025

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů ohledně vzdělávání v Olomouci
28. 6. 2023
MAP IV
8. 12. 2023
Zobrazit vše

Řídící výbor na svém jednání dne 26. 6. 2023 schválil aktualizovaný strategický rámec priorit do r. 2025. Při nynější aktualizaci došlo k výraznější přestrukturalizaci prioritních oblastí a v rámci nich strategických a specifických cílů. Přestože došlo k výraznější redukci jednotlivých cílů, obsahově nebylo mnoho věcí vypuštěno, byl více kladen důraz na podporu pedagogů i v jiných, než pedagogických a didaktických kompetencích, jak vyplynulo z diskuzí v regionu. Ze strategického rámce budou vycházet akční plány na r. 2024 a r. 2025. Zároveň ŘV schválil aktualizaci investičních priorit, které jsou součástí strategického rámce. Změny jsou označeny červeně. Strategický rámec priorit do roku 2025 ke stažení.