Proběhlo první setkání pracovních skupin MAPu IV

Pedagogové se připravovali na badatelskou výuku
23. 2. 2024
Olomoucké mateřské a základní školy čekají stovky vzdělávacích akcí
17. 4. 2024
Zobrazit vše

Na sklonku února a během měsíce března proběhla první jednání čtyř pracovních skupin projektu MAP IV Olomouc. Pracovní skupiny se podílejí se na tvorbě všech částí dokumentu MAP, návrzích implementačních a dalších aktivit projektu a slouží také jako diskuzní platforma partnerů ve vzdělávání. Složeny jsou z odborníků, pedagogů, ředitelů škol či zřizovatelů. Pracovní skupiny pro financování, rovné příležitosti, moderní didaktické formy a trh práce se scházejí minimálně 4 ročně a pracuje v nich celkem 66 členů.Na prvním jednání byl detailně přestaven projekt MAP IV, jeho cíle i cílové skupiny, činnost pracovních skupin i realizačního týmu projektu a především plán implementačních aktivit, který bude postupně realizován v průběhu roku 2024-2025. Pracovní skupina pro financování se navíc zabývala změnou v projektové žádosti, finančním plánem a financováním dílčích aktivit projektu navázaných na monitorovací indikátory. Druhé jednání pracovních skupin je stanoveno na přelom května a června letošního roku.

PS pro trh práce 15.5.2024 ve 14.30 h.
PS pro rovné příležitosti 22.5. 2024 v 8.30 h.
PS pro moderní didaktické formy 29.5. 2024 ve 14.30 h.
PS pro financování 6.6.2024 ve 13.30 h.