Pracovní skupiny MAP II

Pracovní skupiny jsou zvoleny v souladu s metodikou MAP a navíc je dle místních potřeb MAP v našem území ustanovena 5. pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Členové pracovních skupin budou odborníci pro danou oblast.

Tematické pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro financování
  • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • Pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce