Pracovní skupiny MAP II

Pracovní skupiny jsou zvoleny v souladu s metodikou MAP a navíc je dle místních potřeb MAP v našem území ustanovena 5. pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Pracovní skupina pro financování

Jméno Funkce
Ing. Radovan Sítek vedoucí odboru dotačních projektů, MMOl
Ing. Lucie Sečkařová ved. odd. přípravy projektů, odbor dotačních projektů
Mgr. Jan Kolisko ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33
Mgr. Zdeněk Navrátil ředitel ZŠ sv. Voršily Olomouc
Bc. Naděžda Bučková odbor školství MMOl
PhDr. Marta Turečková starostka obce Bystročice
Ing. Štarnovská Radka ekonom SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Monika Machytková jednatelka ZŠ Waldorf, Olomouc
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP, odbor dotačních projektů

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury PdF UPOl
Mgr. Petra Hedrichová učitelka ZŠ Olomouc, Nedvědova 17, 2. stupeň
Mgr. Lucie Kráčmarová učitelka ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, 1. Stupeň
Mgr. Jitka Hanáková Knihovna města Olomouce
Mgr. Kristina Návratová učitelka, MŠ Sluníčko Blahoslavova 2, Olomouc
Mgr. Hana Zajacová ředitelka, ZŠ Bystročice
MgA. Magda Strejčková Sdružení D, Olomouc
Jaroslava Večeřová věcný manažer MAP, odbor školství MMOL

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Katedra matematiky PdF UPOl
Mgr. Martin Slovák učitel 2. stupně, ZŠ a MŠ Řezníčkova 1, Olomouc
Mgr. Monika Babičková učitelka 1. stupně, ZŠ Heyrovského 33, Olomouc
Mgr. Blanka Krausová manažerka, Věda a technika na dosah
Mgr. Michal Vodička ředitel ScioŠkoly – ZŠ, s.r.o. Olomouc
Alena Sobotková ŠD – ředitelka ZŠ Olomouc, Gagarinova 19
Bc. Věra Žížlavská ředitelka, MŠ Michalské stromořadí 11, Olomouc
Mgr. Kateřina Rychlá koordinátor pro školy a implementaci MAP, odbor školství MMOl

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PhDr. Hana Fantová vedoucí odboru školství MMOl, zástupce zřizovatele
Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Ústav speciálněpedagogických studií UPOl
Mgr. Lucie Kociánová psycholog SPC, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Mgr. Eva Kroutilová ředitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc
Mgr. Jiří Vymětal ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc
Mgr. Tomáš Lehečka asistent pedagoga, žák se spec. poruchou chování, ZŠ sv. Voršily Aksamitova 6, Olomouc
Mgr. Jana Grambalová učitelka 1. stupně, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Dvorského 33, Olomouc
Mgr. Šárka Peřinová výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. NIDV, konzultant Akčního plánu inkluze (AP IV)
Andrea Machů ředitelka MŠ Pružná školka Kavaleristů 8, Olomouc
Mgr. Jiří Křivánek OSPOD, OSV MMOl
Ing. Pavel Němeček ředitel Sdružení D Olomouc
Bc. Veronika Mertová učitelka, MŠ Jílová 41, Olomouc
JUDr. Veronika Thomoszková zástupce rodičů, maminka integrované žákyně, v ZŠ Waldorf
Petra Fialová asistentka pedagoga
Bc. Markéta Mížová lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
Mgr. Kateřina Rychlá odbor školství MMOl

Pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. Katedra informatiky PřF UPOl
Mgr. Radek Švehla učitel ZŠ Olomouc, Demlova 18
Mgr. Jana Čuhlová Úřad práce Olomouc
Mgr. Iveta Krejčí výchovná poradkyně, ZŠ Zeyerova 28, Olomouc
Mgr. Pavel Pala ředitel, ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Michal Bartoš ředitel, Centrum ekolog. aktivit Sluňákov
Mgr. Ondřej Vraj ředitel, výchovný poradce ZŠ Waldorf Olomouc
Jan Žůrek ředitel DW7, Divadlo na cucky Olomouc
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP, koordinátor aktivit, odbor dotačních projektů