Pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. Katedra informatiky PřF UPOl
Mgr. Radek Švehla učitel ZŠ Olomouc, Demlova 18
Ing. Martina Simmerová Úřad práce Olomouc
Mgr. Iveta Krejčí výchovná poradkyně, ZŠ Zeyerova 28, Olomouc
Mgr. Pavel Pala ředitel, ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Michal Bartoš ředitel, Centrum ekolog. aktivit Sluňákov
Mgr. Ondřej Vraj ředitel, výchovný poradce ZŠ Waldorf Olomouc
Jan Žůrek ředitel DW7, Divadlo na cucky Olomouc
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP, koordinátor aktivit, odbor dotačních projektů

 

Náplň činnosti

 • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji potenciálu každého žáka, zejména v oblasti podnikavosti, polytechniky a kariérového růstu
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP
 • plánování, síťování odborníků
 • plánování vzdělávacích aktivit apod
 • identifikace místních lídrů
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.6. dle metodiky

 

Program jednání:

3. jednání – 13.6.2019

 • Analytická část dokumentu – obecná část, odborná část
 • Průběžné zhodnocení implementačních aktivit
 • Podrobné představení projektu polytechnika pro 2. stupeň (ZŠ Demlova)

 

2. jednání – 6.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu Zručnost zrozená z přírodních živlů (Sluňákov)
 • Představení projektu z akčního plánu – polytechnika pro 2. stupeň (ZŠ Demlova)
 • Podněty pro PS financování

 

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny