Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. Katedra informatiky PřF UPOl
Mgr. Radek Švehla učitel ZŠ Olomouc, Demlova 18
Ing. Martina Simmerová Úřad práce Olomouc
Mgr. Iveta Krejčí výchovná poradkyně, ZŠ Zeyerova 28, Olomouc
Mgr. Pavel Pala ředitel, ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Michal Bartoš ředitel, Centrum ekolog. aktivit Sluňákov
Mgr. Ondřej Vraj ředitel, výchovný poradce ZŠ Waldorf Olomouc
Jan Žůrek ředitel DW7, Divadlo na cucky Olomouc
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP, koordinátor aktivit, odbor dotačních projektů

 

Náplň činnosti

 • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji potenciálu každého žáka, zejména v oblasti podnikavosti, polytechniky a kariérového růstu
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP
 • plánování, síťování odborníků
 • plánování vzdělávacích aktivit apod
 • identifikace místních lídrů
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.6. dle metodiky

 

Program jednání:

16. jednání – 21.4.2022 – závěrečné společné jednání pracovních skupin

 • Strategický dokument MAP II včetně aktualizace investičních priorit

 

15. jednání – 15.3.2022

 • Výsledky dotazníkového šetření MŠMT
 • Revize a aktualizace strategických cílů MAP včetně jejich popisu

 

14. jednání – 2.12.2021

 • Aktivity spolupráce akčního plánu na r. 2022 – pol. r. 2023

 

13. jednání – 24.11.2021

 • Prezentace centra PRVOK

 

12. jednání – 18.10.2021

 • Agregovaný Popis potřeb škol II
 • SWOT analýza
 • Implementační aktivity – rozvoj informačního myšlení a inovace RVP

 

11. jednání – 7.6.2021

 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – obecná část
 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – odborná část
 • Reflexe období COVIDu

 

10. jednání – 1.3.2021

 • Evaluace akčních plánů
 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Mezipředmětové vztahy

 

9. jednání – 10.12.2020

 • Rovné příležitosti
 • Akční plán na r. 2021

 

8. jednání – 1.10.2020

 • Návštěva Digidoupěte
 • Rovné příležitosti ve vzdělávání
 • Evaluace priorit a cílů MAP
 • Aktualizace akčního plánu a informace o probíhajících implementačních aktivitách
 • Akční plán na r. 2021

 

7. jednání – 2.6.2020

 • Digitální gramotnost ve školství
 • Sdílení dobré praxe v oblasti digitální gramotnosti a distančního vzdělávání

 

6. jednání – 24.2.2020

 • Výsledky mezinárodního šetření PISA
 • Implementační aktivity v roce 2020
 • Sdílení dobré praxe
 • Evaluace pracovních skupin – dotazník

 

5. jednání – 2.12.2019

 • Akční plán 2020, aktivity spolupráce
 • Aktuální informace o implementaci aktivit v oblasti polytechniky
 • Diskuze – nominace místních lídrů/expertů

 

4. jednání – 9.10.2019

 • Agregované výstupy Popisu potřeb u škol
 • Aktualizace dokumentu MAP – Analytická část – závěrečné shrnutí kapitoly
 • Aktualizace dokumentu MAP – SWOT
 • Aktualizace dokumentu MAP – Problémové oblasti, Priority a cíle

 

3. jednání – 13.6.2019

 • Analytická část dokumentu – obecná část, odborná část
 • Průběžné zhodnocení implementačních aktivit
 • Podrobné představení projektu polytechnika pro 2. stupeň (ZŠ Demlova)

 

2. jednání – 6.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu Zručnost zrozená z přírodních živlů (Sluňákov)
 • Představení projektu z akčního plánu – polytechnika pro 2. stupeň (ZŠ Demlova)
 • Podněty pro PS financování

 

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny