Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Členové pracovní skupiny

PhDr. Hana Fantová vedoucí odboru školství MMOl, zástupce zřizovatele
Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Ústav speciálněpedagogických studií UPOl
Mgr. Lucie Kociánová psycholog SPC, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Mgr. Eva Kroutilová ředitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc
Mgr. Jiří Vymětal ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc
Mgr. Tomáš Lehečka asistent pedagoga, žák se spec. poruchou chování, ZŠ sv. Voršily Aksamitova 6, Olomouc
Mgr. Jana Grambalová učitelka 1. stupně, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Dvorského 33, Olomouc
Mgr. Šárka Peřinová výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. NIDV, konzultant Akčního plánu inkluze (AP IV)
Andrea Machů ředitelka MŠ Pružná školka Kavaleristů 8, Olomouc
Mgr. Jiří Křivánek OSPOD, OSV MMOl
Ing. Pavel Němeček ředitel Sdružení D Olomouc
Mgr. Eliška Moravcová, DiS. sociálního pracovníka SAS pro rodiny s dětmi a doprovázení pěstounů, Maltézská pomoc, o.p.s
JUDr. Veronika Thomoszková zástupce rodičů, maminka integrované žákyně, v ZŠ Waldorf
Dagmar Kratochvílová Asistentka pedagoga, FZŠ Hálkova
Diana Hověžáková lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
Mgr. Kateřina Rychlá odbor školství MMOl
Mgr. Jolana Palinková Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství

 

Náplň činnosti

 • podílí se na aktualizaci dokumentu MAP
 • navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území
 • řídí se a naplňuje Metodikou pro rovné příležitosti
 • projednává a posuzuje aktivity navržené v akčních plánech z pohledu dodržení zásady rovného přístupu ke vzdělávání
 • realizuje a účastní se workshopu a konference zaměřené na předávání zkušeností, prezentaci dobré praxe a vzájemné vzdělávání v oblasti rovných příležitostí
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realiazce klíčové aktivity 2.5. dle metodiky

 

Program jednání:

3. jednání – 19.6.2019

 • Sociální práce ve školách (Ing. Němeček, Mgr. Křivánek, Bc. Mannová)
 • Inkluze dětí s poruchou autistického spektra (metoda ABA)
 • Program pro školní asistenty

 

2. jednání – 5.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu Inkluze prakticky (SdruženíD)
 • Podněty pro PS financování

 

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny