Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Katedra matematiky PdF UPOl
Mgr. Martin Slovák učitel 2. stupně, ZŠ a MŠ Řezníčkova 1, Olomouc
Mgr. Marie Lipowski učitelka 1. stupně, ZŠ Heyrovského 33, Olomouc
Mgr. Blanka Krausová manažerka, Věda a technika na dosah
Mgr. Michal Vodička ředitel ScioŠkoly – ZŠ, s.r.o. Olomouc
Mgr. Katerina Konečná ředitelka ZŠ Olomouc, Gagarinova 19
Bc. Věra Žížlavská ředitelka, MŠ Michalské stromořadí 11, Olomouc
Mgr. Kateřina Rychlá koordinátor pro školy a implementaci MAP, odbor školství MMOl
Mgr. Miroslava Poláchová   pedagog 2. stupně, ZŠ Stupkova, Olomouc

 

Náplň činnosti

 • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji MG
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP v oblasti matematické gramotnosti,
 • plánování, síťování odborníků,
 • plánování vzdělávacích aktivit apod.
 • identifikace místních lídrů
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.4. dle metodiky

 

Program jednání:

16. jednání – 21.4.2022 – závěrečné společné jednání pracovních skupin

 • Strategický dokument MAP II včetně aktualizace investičních priorit

15. jednání – 1.3.2022

 • Výsledky dotazníkového šetření MŠMT
 • Revize a aktualizace strategických cílů MAP včetně jejich popisu

14. jednání – 1.12.2021

 • Aktivity spolupráce akčního plánu na r. 2022 – pol. r. 2023

13. jednání – 24.11.2021

 • Prezentace centra PRVOK

12. jednání – 13.10.2021

 • Agregovaný Popis potřeb škol II
 • SWOT analýza
 • Implementační aktivity – představení pomůcek

11. jednání – 31.5.2021

 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – obecná část
 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – odborná část
 • Reflexe období COVIDu

10. jednání – 22.2.2021

 • Evaluace akčních plánů
 • Aktualizace dokumentu MAP

9. jednání – 26.11.2020

 • Mezipředmětové vztahy
 • Akční plán na r. 2021

8. jednání – 8.10.2020

 • Rovné příležitosti ve vzdělávání
 • Evaluaci priorit a cílů MAP
 • Aktualizace akčního plánu a informace o probíhajících implementačních aktivitách
 • Akční plán na r. 2021

7. jednání – 26.5.2020

 • Digitální gramotnost ve školství
 • Sdílení dobré praxe v oblasti digitální gramotnosti a distančního vzdělávání

6. jednání – 11.2.2020

 • Výstupy z Řídícího výboru
 • Výsledky mezinárodního šetření PISA
 • Sdílení dobré praxe
 • Implementace – semináře, témata, kulatý stůl s učiteli matematiky

5. jednání – 3.12.2019

 • Akční plán 2020, aktivity spolupráce
 • Aktuální informace o implementaci aktivit matematické gramotnosti
 • Diskuze – nominace místních lídrů/expertů v matematické gramotnosti

4. jednání – 9.10.2019

 • Výsledky dotazníkového šetření MŠMT
 • Revize a aktualizace strategických cílů MAP včetně jejich popisu

3. jednání – 13.6.2019

 • Analytická část dokumentu – obecná část, odborná část
 • Průběžné zhodnocení implementačních aktivit
 • Představení aktivity pro pedagogy MŠ

2. jednání – 6.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu matematická gramotnost (UPOl)
 • Podněty pro PS financování

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny