Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Katedra matematiky PdF UPOl
Mgr. Martin Slovák učitel 2. stupně, ZŠ a MŠ Řezníčkova 1, Olomouc
Mgr. Marie Lipowski učitelka 1. stupně, ZŠ Heyrovského 33, Olomouc
Mgr. Blanka Krausová manažerka, Věda a technika na dosah
Mgr. Michal Vodička ředitel ScioŠkoly – ZŠ, s.r.o. Olomouc
Mgr. Katerina Konečná ředitelka ZŠ Olomouc, Gagarinova 19
Bc. Věra Žížlavská ředitelka, MŠ Michalské stromořadí 11, Olomouc
Mgr. Kateřina Rychlá koordinátor pro školy a implementaci MAP, odbor školství MMOl
Mgr. Miroslava Poláchová   pedagog 2. stupně, ZŠ Stupkova, Olomouc

 

Náplň činnosti

 • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji MG
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP v oblasti matematické gramotnosti,
 • plánování, síťování odborníků,
 • plánování vzdělávacích aktivit apod.
 • identifikace místních lídrů
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.4. dle metodiky

 

Program jednání:

3. jednání – 13.6.2019

 • Analytická část dokumentu – obecná část, odborná část
 • Průběžné zhodnocení implementačních aktivit
 • Představení aktivity pro pedagogy MŠ

2. jednání – 6.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu matematická gramotnost (UPOl)
 • Podněty pro PS financování

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny