Pracovní skupina pro financování MAP II

Členové pracovní skupiny

Jméno Funkce
Ing. Radovan Sítek vedoucí odboru dotačních projektů, MMOl
Ing. Lucie Sečkařová ved. odd. přípravy projektů, odbor dotačních projektů
Mgr. Jan Kolisko ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33
Mgr. Zdeněk Navrátil ředitel ZŠ sv. Voršily Olomouc
Bc. Naděžda Bučková odbor školství MMOl
PhDr. Marta Turečková starostka obce Bystročice
Ing. Štarnovská Radka ekonom SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Monika Machytková jednatelka ZŠ Waldorf, Olomouc
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP, odbor dotačních projektů

 

Náplň činnosti

 • hledat způsoby financování aktivit v SR MAP jak z evropských zdrojů, tak ze zdrojů na místní (rozpočet města), regionální (rozpočet kraje) i národní úrovni, případně na financování aktivit od externích zdrojů (podnikatelé apod.).
 • posuzovat potřebnost, využitelnost a efektivitu navrhovaných investičních záměrů
 • podílení se na aktualizaci dokumentu MAP
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.3 dle metodiky

 

Program jednání:

13. jednání – 21.4.2022 – závěrečné společné jednání pracovních skupin

 • Strategický dokument MAP II včetně aktualizace investičních priorit

12. jednání – 6.12.2021

 • Aktivity spolupráce akčního plánu na r. 2022 – pol. r. 2023

11. jednání – 2.11.2021

 • Rozpočet MAP
 • Agregovaný popis potřeb škol II
 • Dotační tituly SMOl v oblasti školství

10. jednání – 28.6.2021

 • Aktualizace dokumentu MAP – analytická část
 • Rozpočet MAP
 • Investiční priority škol
 • Příprava na nové programové období

9. jednání – 22.3.2021

 • KAP a IKAP
 • Investiční priority města 2021+

8. jednání – prosinec 2020

 • Akční plán MAP na rok 2021

7. jednání – listopad 2021

 • Aktualizace akčního plánu a informace o probíhajících implementačních aktivitách
 • Evaluace priorit a cílů MAP
 • Akční plán na r. 2021
 • Rozpočet MAP

6. jednání – 25.6.2021

 • Informace o MAP III
 • Plán obnovy škol
 • Příprava ITI Olomoucké aglomerace na nové období, integrované řešení

5. jednání – 3.3.2020

 • Rozpočet MAP
 • Aktuální výzvy v oblasti vzdělávání
 • Projektové náměty škol pro období 2020+
 • Evaluace pracovních skupin

4. jednání – 10.12.2019

 • Akční plán MAP II na rok 2020, včetně identifikace finančních zdrojů na realizaci aktivit
 • Aktualizace investičních priorit do strategického rámce MAP
 • Projektové náměty škol pro období 2020+
 • Šablony III
 • Popis potřeb škol – závěry

3. jednání – 10.7.2019

 • Základní informace o novém programovém období v oblasti vzdělávání
 • Nové náměty implementačních aktivit
 • Vypořádání připomínek k analytické části dokumentu MAP
 • Projekt MAP a přehled čerpání, příprava ŽOP

2. jednání – 17.4.2019

 • Základní informace o projektu rozpočtu projektu MAP II
 • Přehled realizovaných investičních priorit z MAP I
 • Nové investiční priority (podklad pro ŘV)
 • Aktuální dotační tituly pro školy
 • Různé (náměty členů PS)

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny