Pracovní skupina pro financování

Členové pracovní skupiny

Jméno Funkce
Ing. Radovan Sítek vedoucí odboru dotačních projektů, MMOl
Ing. Lucie Sečkařová ved. odd. přípravy projektů, odbor dotačních projektů
Mgr. Jan Kolisko ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33
Mgr. Zdeněk Navrátil ředitel ZŠ sv. Voršily Olomouc
Bc. Naděžda Bučková odbor školství MMOl
PhDr. Marta Turečková starostka obce Bystročice
Ing. Štarnovská Radka ekonom SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Monika Machytková jednatelka ZŠ Waldorf, Olomouc
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP, odbor dotačních projektů

 

Náplň činnosti

 • hledat způsoby financování aktivit v SR MAP jak z evropských zdrojů, tak ze zdrojů na místní (rozpočet města), regionální (rozpočet kraje) i národní úrovni, případně na financování aktivit od externích zdrojů (podnikatelé apod.).
 • posuzovat potřebnost, využitelnost a efektivitu navrhovaných investičních záměrů
 • podílení se na aktualizaci dokumentu MAP
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.3 dle metodiky

 

Program jednání:

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny

 

2. jednání – 17.4.2019

 • Základní informace o projektu rozpočtu projektu MAP II
 • Přehled realizovaných investičních priorit z MAP I
 • Nové investiční priority (podklad pro ŘV)
 • Aktuální dotační tituly pro školy
 • Různé (náměty členů PS)