Členové pracovní skupiny

Jméno Funkce
Ing. Radovan Sítek vedoucí odboru dotačních projektů, MMOl
Ing. Lucie Sečkařová ved. odd. přípravy projektů, odbor dotačních projektů
Mgr. Jan Kolisko ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33
Mgr. Zdeněk Navrátil ředitel ZŠ sv. Voršily Olomouc
Bc. Naděžda Bučková odbor školství MMOl
PhDr. Marta Turečková starostka obce Bystročice
Ing. Štarnovská Radka ekonom SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Monika Machytková jednatelka ZŠ Waldorf, Olomouc
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP, odbor dotačních projektů

 

Náplň činnosti

 • hledat způsoby financování aktivit v SR MAP jak z evropských zdrojů, tak ze zdrojů na místní (rozpočet města), regionální (rozpočet kraje) i národní úrovni, případně na financování aktivit od externích zdrojů (podnikatelé apod.).
 • posuzovat potřebnost, využitelnost a efektivitu navrhovaných investičních záměrů
 • podílení se na aktualizaci dokumentu MAP
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.3 dle metodiky

 

Program jednání:

13. jednání – 21.4.2022 – závěrečné společné jednání pracovních skupin

 • Strategický dokument MAP II včetně aktualizace investičních priorit

12. jednání – 6.12.2021

 • Aktivity spolupráce akčního plánu na r. 2022 – pol. r. 2023

11. jednání – 2.11.2021

 • Rozpočet MAP
 • Agregovaný popis potřeb škol II
 • Dotační tituly SMOl v oblasti školství

10. jednání – 28.6.2021

 • Aktualizace dokumentu MAP – analytická část
 • Rozpočet MAP
 • Investiční priority škol
 • Příprava na nové programové období

9. jednání – 22.3.2021

 • KAP a IKAP
 • Investiční priority města 2021+

8. jednání – prosinec 2020

 • Akční plán MAP na rok 2021

7. jednání – listopad 2021

 • Aktualizace akčního plánu a informace o probíhajících implementačních aktivitách
 • Evaluace priorit a cílů MAP
 • Akční plán na r. 2021
 • Rozpočet MAP

6. jednání – 25.6.2021

 • Informace o MAP III
 • Plán obnovy škol
 • Příprava ITI Olomoucké aglomerace na nové období, integrované řešení

5. jednání – 3.3.2020

 • Rozpočet MAP
 • Aktuální výzvy v oblasti vzdělávání
 • Projektové náměty škol pro období 2020+
 • Evaluace pracovních skupin

4. jednání – 10.12.2019

 • Akční plán MAP II na rok 2020, včetně identifikace finančních zdrojů na realizaci aktivit
 • Aktualizace investičních priorit do strategického rámce MAP
 • Projektové náměty škol pro období 2020+
 • Šablony III
 • Popis potřeb škol – závěry

3. jednání – 10.7.2019

 • Základní informace o novém programovém období v oblasti vzdělávání
 • Nové náměty implementačních aktivit
 • Vypořádání připomínek k analytické části dokumentu MAP
 • Projekt MAP a přehled čerpání, příprava ŽOP

2. jednání – 17.4.2019

 • Základní informace o projektu rozpočtu projektu MAP II
 • Přehled realizovaných investičních priorit z MAP I
 • Nové investiční priority (podklad pro ŘV)
 • Aktuální dotační tituly pro školy
 • Různé (náměty členů PS)

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny