Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury PdF UPOl
Mgr. Petra Hedrichová učitelka ZŠ Olomouc, Nedvědova 17, 2. stupeň
Mgr. Marie Běhalová učitelka ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, 2. stupeň
Mgr. Jitka Hanáková Knihovna města Olomouce
Mgr. Kristina Návratová učitelka, MŠ Sluníčko Blahoslavova 2, Olomouc
Mgr. Hana Zajacová ředitelka, ZŠ Bystročice
MgA. Magda Strejčková Sdružení D, Olomouc
Mgr. Drahomíra Stratilová ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Bc. Iveta Palkovičová věcný manažer MAP, odbor školství MMOL

 

Náplň činnosti

 • vedoucích k rozvoji ČG
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP v oblasti čtenářské gramotnosti,
 • plánování, síťování odborníků
 • plánování vzdělávacích aktivit apod.
 • identifikace místních lídrů
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.4. dle metodiky

 

Program jednání:

3. jednání – 13.6.2019

 • Analytická část dokumentu – obecná část, odborná část
 • Průběžné zhodnocení probíhajících aktivit
 • Zařazení aktivity pro MŠ Práce s knihou L. Freyové do MAP II

2. jednání – 6.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu čtenářská gramotnost (UPOl a SdruženíD)
 • Podněty pro PS financování

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny