Připomínkování Strategického rámce MAP do r. 2025

Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025
10. 5. 2023
Výsledky dotazníkového šetření u rodičů ohledně vzdělávání v Olomouci
28. 6. 2023
Zobrazit vše

Připravujeme aktualizaci strategického rámce MAP do roku 2025. Dochází k sloučení některých cílů, změně terminologie a částečně k jinému uspořádání cílů v rámci 4 prioritních oblastí. Je to po několika letech první větší změna nastavení cílů a v rámci konzultačního procesu Vás tedy žádáme o připomínkování návrhu. V současné době se návrh diskutuje také na pracovních skupinách a finální schválení proběhne na Řídicím výboru MAP dne 26.6.2023. V případě zájmu o konzultace či zaslání připomínek se obracejte na iva.hubalkova@olomouc.eu.
Přehled aktivit zde.