Workshop

25. dubna 2016 v odpoledních hodinách proběhl v prostorách nové auly Univerzity Palackého v Olomouci úvodní workshop projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc. Workshopu se zúčastnilo přibližně 60 zástupců škol z území dotčeného projektem, kteří byli informování o tvorbě projektu a výsledcích dotazníkového šetření prováděného MŠMT. Na závěr účastníci vyplnili evaluační dotazníky, kde měli zhodnotit průběh akce a určit slabá místa ve vzdělávání pedagogů.