Úvodní workshop projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc

Dne 25.4.2016 se bude konat v nové aule Pedagogické fakultu Univerzity Palackého úvodní workshop projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc. Workshop je určen pro ředitele základních a mateřský škol, kteří se zde seznámí s cílem a aktivitami projektu, personálním zajištěním projektu, výstupy dotazníkového šetření MŠMT a odborným garantem projektu.