Seznámení členů řídicího výboru s pracovní verzí Strategického rámce MAP

V pondělí 29. srpna 2016 proběhlo další jednání řídicího výboru projektu MAP. Předmětem jednání bylo představení pracovní verze Strategického rámce MAP členům výboru. Doc. Marešová, odborný garant projektu, přednesla stručnou charakteristiku strategického rámce a členové výboru měli možnost vznést dotazy a připomínky.

Další prostor pro připomínky budou mít členové výboru v období od 8. do 18. září 2016, kdy proběhne veřejné připomínkování dokumentu.