Strategický rámec priorit byl aktualizován

Řídící výbor MAP na svém jednání dne 6. 11. 2017 schválil aktualizaci Strategického rámce priorit v oblasti investičních priorit. Nyní je evidováno v investičních prioritách 175 projektových námětů. Některé náměty byly doplněny (17 námětů), u jiných proběhla jen změna názvu, alokace či přiřazení k cílům MAP a klíčovým kompetencím.