Akční plán a aktualizace strategického rámce

Aktuálně pracujeme na přípravě akčního plánu pro rok 2018. Do přípravy jsou zapojeny pracovní skupiny i samotné školy a další vzdělávací instituce. Každý svým nápadem, námětem může přispět k realizaci cílů stanovených pro vzdělávání v ORP Olomouc. V akčním plánu chceme zejména rozvíjet myšlenky a přípravu projektů zaměřených na spolupráci. Zároveň také připravujeme aktualizaci strategického rámce v oblasti aktuálně připravených a chystaných investičních projektů.