Pokračování projektu MAP

Realizace současného projektu MAP v ORP Olomouc končí v únoru 2018. MŠMT však 15.11. 2017 chce vyhlásit výzvu na možnost pokračování v projektu a v započatých aktivitách prostřednictvím tzv. MAP II. Město Olomouc plánuje podat projekt do této výzvy a pokračovat v započatých aktivitách, v intencích dané výzvy, tzn. nejen pokračovat v plánování aktivit a komunikace mezi cílovými skupinami v oblasti školství v regionu, ale také se zaměřit na tzv. implementaci, tj. realizaci identifikovaných projektů spolupráce.