Společné jednání pracovních skupin

Řídící výbor MAP v únoru bude schvalovat akční plán na rok 2023
25. 1. 2023
Sbíráme názory rodičů na vzdělávání dětí
5. 4. 2023
Zobrazit vše

Dne 8.3 se sejdou na výjezdním zasedání v Hrubé Vodě všechny pracovní skupiny projektu MAP III. Přestože projekt ještě nekončí, je třeba intenzivně projednávat návrhy aktivit spolupráce do akčního plánu na roky 2024 a 2025. Tyto aktivity musí být obsaženy žádosti na projekt MAP IV, jehož součástí bude i implementace, tzn. realizace navržených aktivit. Výstupy jednání jsou tedy pro regionální školství velmi důležité.

Následně budou návrhy dány k připomínkování všem školám. Pro konečné nastavení bude taky nutné znát rozpočet pro projekt MAP IV a případně možné financování aktivit z jiných zdrojů. Parametry rozpočtu pro MAP IV budou dány výzvou na místní akční plánování z OP JAK, roli bude také hrát počet zapojených škol.