Sbíráme názory rodičů na vzdělávání dětí

Společné jednání pracovních skupin
7. 3. 2023
Připomínkování akčního pánu na r. 2024-2025
10. 5. 2023
Zobrazit vše

V rámci schváleného akčního plánu na rok 2023 nyní provádíme dotazníkové šetření u rodičů dětí, které navštěvují základní školu v Olomouci či obci Bystročice. Cílem je zjistit pohled rodičů na trendy ve vzdělávání a jejich aplikaci na konkrétní škole. S výstupy budeme pracovat při nastavování priorit a konkrétních aktivit v rámci akčních plánů projektu MAP v následujících letech. Dotazníky zpracujeme a zveřejníme výstupy na webu projektu a na facebooku @mapolomouc nejpozději v červenci 2023.

Pokud se chcete zapojit do našeho šetření, vyplňte prosím dotazník zde.